beiye

RASTET E FUNDIT

Sistemet e mbrojtjes së skajeve në Auckland, Zelanda e Re

Projekti: NZICC Auckland
Furnizuesi i mbrojtjes së skajeve: Pajisjet e Ndërtuesve APAC
APAC ofron një gamë të gjerë sistemesh të mbrojtjes së skajeve për t'iu përshtatur kërkesave tuaja specifike të ndërtesës, qëllimi i sistemit është të parandalojë rënien e personave, objekteve ose materialeve nga lartësia.

siognleig
/edge-protection-systems-in-aucklandnew-zealand/