beiye

RASTET E FUNDIT

Projekti GS E&C T301 në Singapor

Projekti sie: Projekti T301 në Singapor
Kontraktori: GS E&C
Furnizuesi Edge Protection: APAC Builders Equipment Co., Ltd
GS E&C është 50 kontraktorët kryesorë të ndërtimit në botë i themeluar në vitin 1969 në Kore, APAC ofroi sisteme mbrojtëse të skajeve prej 3.5 km për projektin e tyre T301 në Singapor vitin 2018.

Pamja e projektit:

Projet View

Pamja e panelit rrjetë APAC:

APAC mesh panel vie

Baza e prizës APAC dhe pamja e postës:

APAC Socket base & Post vie

Me ndihmën tonë të mbrojtjes së skajeve, GS E&C ka arritur 20 milionë orë pune pa aksidente gjatë ndërtimit të projektit T301.

/edge-protection-in-singapore/